top of page

Holistic Practitioner sessioner

ENERGI- HÄLSA - SINNE

Låt oss upptäcka balansen

& harmoni

JAG ÄR HELT I ANSLUTNING MED DIG.

Deep Dive Emotionell, Mental, Trauma For Release (med en kombination av energetiska läkningsmetoder) 

Denna Holistic Practitioner Session är en kombination av andningsarbete, Reiki, kristall, ljudläkning, färgterapi, australiensiska buskblommaessenser och energiarbete. Den här konsultationen inkluderar även din skräddarsydda medicinflaska, alla rengöringsmaterial som används under dagen och dina sessionsanteckningar om vad som kommer upp under sessionen.  Dessa skickas via e-post för din granskning, du kommer att få anteckningar 1-3 dagar efter sessionen. Detta är en djupgående session som behandlar tidigare trauman. Initiala reaktioner på trauma kan innefatta utmattning, förvirring, sorg, ångest, agitation, domningar, dissociation, förvirring, fysisk upphetsning och trubbig effekt. De flesta svar är normala eftersom de påverkar de flesta överlevande och är socialt acceptabla, psykologiskt effektiva och självbegränsade.  

 

Det finns tre huvudtyper av trauma.  

  • Akut trauma är resultatet av en enda incident.

  • Kroniska trauman är upprepade och långvariga såsom våld i hemmet eller övergrepp.

  • Komplext trauma är exponering för olika och flera traumatiska händelser, ofta av invasiv, interpersonell karaktär.

 

Varje session varierar från kund till kund, men under våra sessioner erkänner vi dina känslor. Ju mer du förstår din känslovärld, desto mer kan du smälta dina känslor på ett hälsosamt sätt. Vi arbetar igenom det tidigare traumat. Ofta finns det saker vi bär runt på i flera år som härstammar från barndomen.  Vi gör skuggarbete, vi gör Intentionell rörelse och övar stillhet.
 

Följ oss på sociala medier

  • Facebook
  • TikTok
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • LinkedIn

Viktig sessionsinformation

JAG ÄR HEL  Holistic Practitioners tjänster är alla baserade på att hjälpa människor att läka sinne, kropp och känslomässig smärta genom att använda vår utbildning i hälsa, energi och sinne/coaching. Vi strävar efter att integrera ny kunskap eller en ny uppfattning för dig att ta in i din värld.  

 

Efter Energy Healing, Reiki Healing och privata Sound Practitioner-sessionen rekommenderar vi starkt att du tar resten av dagen för att integrera och vila från det interna arbetet.

​​ För alla som har en  funktionshinder eller betydande sjukdom, kontakta I AM WHOLE direkt så kan vi utvärdera dina omständigheter mot priserna.  Vi arbetar gärna med detta tillsammans med dig så att du kan läka. Vi donerar också klasser, sessioner och program till sjukhus, samhällsprogram och korrigeringstjänster, besök vår Trike Akeso-sida för att få mer information om dessa holistiska program.

I AM WHOLE främjar att när vi går inom oss, när vi läker, reparerar och anpassar oss till fred, god hälsa, stor rörelse och genom att släppa taget om det förflutna, oavsett hur allvarligt, världen vi lever i förvandlas.

I AM WHOLE home page.png
bottom of page