top of page

 

SINNE - HÄLSA - ENERGI

Låt oss ta dig  Justerat

 

JAG ÄR HELT I ANSLUTNING MED DIG.

Spinal Flow Practitioner session

  Spinal Flow ökar budskapen från de afferenta spinalnerverna som transporterar informationen från kroppen till hjärnan, vilket signalerar för läkning och de efferenta spinalnerverna som transporterar informationen från hjärnan till kroppen för att signalera hur man ska läka och anpassa kroppen. Vår hjärna är huvudkontrollanten och har förmågan att läka kroppen när blockeringar i ryggraden har tagits bort.  

Blockeringar i ryggraden kan orsakas av fysiska trauman, känslomässiga trauman och kemikalier.  Blockeringar i ryggraden är lite som statisk störning för vår masterkontroller hjärnan – ryggraden och nervsystemet – som kan blockera flödet av vår kropps förmåga att läka.

AUD$125 / Konsultation och en timmes session

60 min 

This session is post-consult.

AUD$65 / 30 min 

Denna session är efter konsultation

Viktig sessionsinformation

Kunder under 16 år måste åtföljas av en förälder

Om du vill delta med din familj kan sessionspaket användas av hela familjen.

bottom of page